Regulamin pobytu

1. Pokój w Pensjonacie wynajmowany jest na doby.
2. Doba trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 ostatniego dnia pobytu.
3. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu zameldowania, Gość Pensjonatu powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępnych miejsc.
4. W cenę pokoju wliczone jest śniadanie.
5. Wpłaty za pobyt należy dokonać gotówką w dniu przyjazdu.
6. Skrócenie pobytu nie spowoduje zwrotu kosztów z tytułu niewykorzystanych noclegów.
7. Pokój sprzątany jest wyłącznie po wyjeździe Gości. Sprzątanie pokoju, wymiana pościeli i ręczników – na życzenie – jest dodatkowo płatne.
8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00.
9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do 22:00.
10. Pensjonat Gromada może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników Pensjonatu Gromada lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu lub zlekceważył obowiązujący Zakaz palenia.
11. Parking przy Pensjonacie jest niestrzeżony. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
12. Zabronione jest wchodzenie do budynku Pensjonatu w butach narciarskich oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego, snowboardowego i innych sprzętów do uprawiania sportu do pokoi. Do dyspozycji Gości oddajemy ogrzewaną narciarnię.
13. Na terenie Pensjonatu obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA. (Zgodnie z Ustawą Dz. U z 1996 r. N 10 poz.55 – Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł).
14. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
15. Zabronione jest rozpalanie grilla/ogniska bez wiedzy i zgody Recepcji.
16. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach Pensjonat urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
17. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz okien. Nieodpowiednie zamknięcie okien, szczególnie dachowych, które może spowodować zalanie budynku będzie skutkowało obciążeniem zameldowanego Gościa kosztami sprzątania i ewentualnego remontu.
18. W przypadku uszkodzenia/zgubienia klucza lub breloka do drzwi wejściowych Gość ponosi opłatę w wysokości 50 zł.
19. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób wg cennika znajdującego się w Recepcji.
20. Za rzeczy pozostawione w pokoju Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności.