Regulamin rezerwacji

Poniżej przedstawiamy nasz regulamin rezerwacji dla Gości indywidualnych. Warunki rezerwacji dla grup zorganizowanych ustalane są indywidualnie. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Recepcją.

 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie: 784 333 000 lub drogą mailową: recepcja@pensjonatgromada.pl.
 • Rezerwację dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności. W przypadku faktury na firmę, konieczne jest podanie NIPu przy zakładaniu rezerwacji.
 • Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podania prawidłowych danych: imię, nazwisko, numer kontaktowy, ilość osób oraz termin rezerwacji.
 • Przyjęta rezerwacja przez recepcję pensjonatu jest niepotwierdzona.
 • Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% wartości całego pobytu na konto Pensjonatu.
 • Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia wykonania rezerwacji. Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną.
 • Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 • Zadatek jest bezzwrotny. W przypadku anulacji rezerwacji nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty.
 • Rezygnacja z pobytu wiąże się z brakiem możliwości zwrotu zadatku, a także przeniesienia pobytu na inny termin.
 • Niestawienie się Gościa w Pensjonacie w dniu zameldowania do godziny 22:00 jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji (dla rezerwacji z zadatkiem).
 • Gość zobowiązany jest do uregulowania płatności za pobyt w dniu przyjazdu nawet w przypadku, gdy dokonał przedpłaty.
 • W przypadku skrócenia pobytu zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.